น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


เลือกข้อความ