ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อสมทบจัดทำหนังสืออักษรเบลล์สำหรับผู้พิการตาบอด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 045-362691rssuri="http://www.moph.go.th/rss/rss_public03.php"; $rssreader->item_descr=0; $rssreader->viewas="list"; $rssreader->ultag=true; $rssreader->rowcount=7; $rssreader->imageuri="http://www.rssthai.com/images/star.gif"; $rssreader->feed(); */ ?> rssuri="http://www.rssthai.com/rss/health.xml"; $rssreader->item_descr=0; $rssreader->viewas="column"; $rssreader->rowcount=4; $rssreader->columncount=1; $rssreader->imagecount = 4; $rssreader->imagealign = "left"; $rssreader->feed(); */ ?>

ขอแสดงความยินดีกับ นางวราภรณ์ สมดี หัวหน้างานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม SAFETY BOARD 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นระดับเขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ORAL PRESENTATON จากเขตตรวจราชการที่ 13
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 1
นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

ข่าวจาก สธ.