ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อสมทบจัดทำหนังสืออักษรเบลล์สำหรับผู้พิการตาบอด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 045-362691
ขอแสดงความยินดีกับ นางวราภรณ์ สมดี หัวหน้างานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม SAFETY BOARD 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นระดับเขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ORAL PRESENTATON จากเขตตรวจราชการที่ 13
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 29699
นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

ข่าวจาก สธ.