ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อสมทบจัดทำหนังสืออักษรเบลล์สำหรับผู้พิการตาบอด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 045-362691
ขอแสดงความยินดีกับ นางวราภรณ์ สมดี หัวหน้างานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม SAFETY BOARD 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นระดับเขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ORAL PRESENTATON จากเขตตรวจราชการที่ 13
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 29557
นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

12 ก.ค. 56 

- ประกาศจัดซื้อเครื่องไตเทียม (Hemodyalysis)

Download 

16 พ.ค. 56 

- ประกาศจัดซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์

Download 

16 พ.ค. 56 

- ประกาศจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์

Download 

16 พ.ค. 56 

- ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (Emergency พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

Download 

5 ก.พ. 56 

- ประกาศ จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)

Download 

23 ม.ค. 56 

- แจ้งการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)รักษาโรคทั่วไปและยารักษาเบาหวาน

Download 

ข่าวจาก สธ.