ขอขอบคุณ คุณดิษภรณ์ อาชวานันทกุล และครอบครัวที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาล เพื่อช่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอขอบคุณ คุณดิษภรณ์ อาชวานันทกุล และครอบครัวที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาล เพื่อช่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการบริจาคครั้งนี้ ครอบครัวอาชวานันทกุล ขออุทิศส่วนกุศล ให้กับ คุณแม่เพ็ชรหงษ์ แซ่ตั้ง รพร.เดชอุดม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแด่ความสุขเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

วันที่โพสต์ : 2017-04-20 สถานที่ : รพร.เดชอุดม