• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

งานบริการผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทั้งในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.) นอกเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.01-20.00 น.) (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

งานอุบัติเหตุฉิกเฉิน ให้บริการผู้ป่วย ที่มีอาการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถ EMS เตรียมพร้อมออกช่วยเหลือ ภายในเขตอำเภอสว่างแดนดิน โทร 1669 หรือสายด่วนที่เบอร์ 045-361333

งานเภสัชกรรมชุมชน

ให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง ยาอันตราย ที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาแต่ละประเภท

งานเวชปฏิบัติครอบครัว

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา พร้อมออกชุมชนเชิงรุก ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มารับบริการในเขต ตำบลสว่างแดนดิน อย่างเข้าถึงและเป็นมิตร

ข่าว

ประชาสัมพันธ์

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

สมัครงาน

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

อ่าน >>

ประกาศ

อ่าน >>

WELCOME

ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลคุณธรรมนำ คุณภาพเด่น สมรรถนะสูง เป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ สร้างอำเภอสุขภาพดีเป็นโมเดลความสำเร็จระดับประเทศเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ