• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ข่าว

ประชาสัมพันธ์

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

สมัครงาน

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

อ่าน >>

ประกาศ

อ่าน >>

WELCOME

ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลคุณธรรมนำ คุณภาพเด่น สมรรถนะสูง เป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ สร้างอำเภอสุขภาพดีเป็นโมเดลความสำเร็จระดับประเทศเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ